GALÉRIA

Nájomne byty Čachtice Zariadenie opatrovateľskej služby Čachtice
   
Zariadenie opatrovateľskej služby Kočovce Rodiný dom Nová Ves
   
Materská škola Čachtice Rodinný dom Stará Turá
   
Materská škola Čachtice - kotolňa Riadiaca jednotka solárneho okruhu