O FIRME

Firma bola založená v roku 2004.

Na základe skúseností z budovania Centra pre aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike poskytované služby boli orientované na obnoviteľné zdroje energie.

V roku 2004 sme inštalovali prvý solárne termický systém pre ohrev teplej pitnej vody na bude občianskej vybavenosti (futbalový štadión) v obci Čachtice.

V rámci komplexnosti zabezpečovania služieb vykurovania a prípravy teplej pitnej vody poskytujeme inštalácie nízkoteplotných (podpahové, stenové vykurovanie) a vysokoteplotných (radiátorové vykurovanie) vykurovacích sústav, záručný a pozáručný servis plynových kotlov.

Vykonávame revízie nových (východzie) ako aj existujúcich (prevádzkové) plynových zariadení.