REFERENCIE

2004 solárne termický systém futbalový štadión Čachtice
2005 solárne termický systém Zariadenie opatrovateľskej služby Čachtice, obecná telocvičňa
2006 solárne termický systém Zariadenie opatrovateľskej služby Kočovce
2007 obecné nájomné byty Častkovce
2008 obecné nájomné byty Čachtice, futbalový štadión Častkovce, materská škôlka Časkovce
2009 základná škola Čachtice

 

V každom roku bolo nainštalovaných aj niekoľko malých zariadení pre fyzické osoby, v roku 2009 boli realizované
inštalácie s podporou programu pre fyzické osoby z prostriedkov ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.