OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

Solárna termika, fotovoltika, tepelné čerpadlo

Návrh, energotechnický výpočet solárnych zariadení pre jednotlivých zákazníkov, realizácia, technická podpora, záručný a pozáručný servis. Individuálny prístup ku každému projektu.

Používanie iba prvotriednych materiálov s dlhou životnosťou. Materiály schválené a odporúčané lídrom v produkcii slnečných kolektorov na Slovensku a Európe firmou Thermosolár Žiar.

Energetické audity – vyhodnotenie ekonomických, energetických prínosov inštalovaných i navrhovaných zariadení. Číslo osvedčenia SEA 379.

Návrhy a montáž fotovoltických systémov grid off a grid on s napojením do verejnej prenosovej sústvavy podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva MH SR 133/2012. Tepelné čepadlo: Sofistikovaný systém tepelného čerpadla systém zem - voda - slnečný kolektor. Zabezpečenie tepla a teplej vody pre nízkonergetické a pasívne domy pomocou sofistikovaného systému zemného kolektrora (primárny zdroj tepla pre tepelné čerpadlo) ktorý je neustále regenerovaný teplom zo slnečných kolektorov.

Ak vyplníte priložený formulár, vypracujeme Vám návrh solárneho systému i s cenovou ponukou.